Red Farm

BİZ KİMİZ

RED FARM Süt üretme Çiftliği 2013 yılında Afyonkarahisar ilimiz, Çay ilçesi, Maltepe köyünde 56.000 m2 arazi üzerinde faaliyetlerine başlamıştır. Profesyonel olarak Aile İşletmemizin kuruluşu ise 2008 yılına dayanmaktadır.

İşletme kuruluş aşamasında 100 Büyükbaş Hayvan kapasiteli bir işletme olarak 56.000 m2 kendi arazisinde 75 hayvan ve 8x2 sisteminde tam otomatik sağımhanesi ile beraber faaliyete başlamış ve 4 ay içinde kapasitesini 120 hayvana çıkartmıştır.

Faaliyete başladığı yılda hayvan kimlik tanımlama sistemi, bilgisayarlı sağım ünitesi, bireysel yemleme istasyonu ve modern hayvan barınağını bünyesinde bulunduran örnek bir çiftlik haline geldi.

2010 yılında kurucularının yeniden yapılandırma kararı ile DAMLA Seracılık Ürünleri Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. çatısı altında kurumsal kimliğine kavuştu. Yine Kasım 2014 itibariyle statü değişikliği yaparak ismini DAMLA  Seracılık Ürünleri Tarım ve Hayvancılık A. Ş. olarak tescil ettirdi.

2011 yılında T.C. Türk Patent Enstitüsü nezdinde yaptığı marka başvurusu ile RED FARM markasını tescil ettirerek

RED FARM Süt Üretme Çiftliği, olarak markasının tescilini gerçekleştirdi.

2012 yılında faaliyetlerini hızlandırarak işletmemizin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile şirket bünyesine katılan 105.950 m2 arazilerin yanında 100.000 m2 arazilerde orta vadeli kiralanarak yapılandırma çalışmaları tamamlandı.

Kurumsallaşma ve büyüme süreci kapsamında kapasitesini 250 sağmala çıkarmak için ilave inşaatların proje ve ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen ilave Barınak ile İşletme kapasitemiz Mayıs 2015 te 300 başa çıkmış olacak ve Yurt dışından ithalatını gerçekleştirmiş olduğumuz 201 Sağmal hayvan sonrası Çiftlik kapasitemiz 250 Sağmal olmuştur. 

2015 yılı içerisinde alacağımız “Tüberküloz ve Brusellose Hastalıklarından Arilik Sertifikası ile RED FARM Süt Üretme Çiftliğimiz,

İlimiz Afyonkarahisar’ın İLK ve TEK ARİ İŞLETMESİ olarak sağlık konusundaki başarımızı da belgelemiş olacağız.

İşletmemizin hedefleri içerisinde alacağı “Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arilik Sertifikası’ nı yıllar itibariyle koruyarak       RED FARM Süt Üretme Çiftliği olarak 2016 yılında Avrupa Birliği ile denklik statüsü taşıyan “Onaylı Çiftlik Belgesi” ni Türkiye de alan sayılı Çiftlikler arasında yerini almayı hedeflemektedir.  

İşletmede dünya boğa sıralamasındaki ilk 100 içinden eşleştirme sonucu tespit edilen genetiği yüksek düzeyde olan spermalar kullanılarak, üniform bir sürü amacına ulaşılmaya çalışılmaktadır.

2013-2014 yılında satın alınan/kiralanan araziler ve yapılan binalar ile birlikte DAMLA Seracılık Ürünleri Tarım ve Hayvancılık A.Ş. nin kurulu olan Tesisinin arazi büyüklüğü 55.950 m2, yine aynı bölgede kendi tapulu malı olan 70.000 m2 ve yakın bölgelerde bulunan orta vadeli kiralanmış tarım arazileri toplamı 218.000 m2 dir.

Öncelikli hedefi bu miktarı 500.000 m2 ye çıkartmak ve kaba yem ihtiyacının büyük bir kısmını üreterek işletme kaba yem maliyetlerini minimize etmektir.   

Hali hazırda 240 sağmal ve gebe düve hayvan mevcudu ile faaliyetine devam etmekte olan RED FARM Süt Üretme Çiftliği başarısını güçlü teknik danışman kadrosu ve sektör tecrübesinden, araştırma departmanının istikrarlı başarısından ve çalışanlarından almaktadır.

DAMLA Seracılık Üürnleri Tarım ve Hayvancılık A. Ş.

Sağlıklı İnek” / “Sağlıklı Süt” / “Sağlıklı Ürün

İlkesiyle önder işletmeler içerinde yer almanın yanı sıra, ülke hayvancılığında gerek yetiştiricilere, gerekse bu sektöre yatırım yapacak kişilere örnek olmak amacı ile faaliyetlerine büyüyerek devam etmektedir. 

Red Farm